مختصری از روش کار و نظارت ما

مشاوره

ما به درخواست های مشتری به دقیق ترین روش گوش می دهیم

اندازه گیری و عکسبرداری

بررسی توسط تیم متخصص

طراحی

اتوکد، طرح های چیدمان و مود برد

اسناد کار

آماده سازی جزئیات (طراحی سه بعدی)، فایل Exel (لیست متریال ها ) و پلان های اجرایی

ساخت و ساز

تولید، نظارت بر پروژه و اجرا

تحویل کامل

تحویل به موقع